Późnobarokowy dwór w Wytownie został zbudowany w połowie XVIII wieku. Piętrowa budowla, wymurowana z cegły wzniesiona została na planie prostokąta i nakryta dachem naczółkowym. W osi elewacji frontowej (północnej) usytuowano dwupiętrowy ryzalit, zwieńczony falistym szczytem z kartuszem herbowym. Wejście w ryzalicie poprzedzone jest balkonem wspartym na dwóch kolumnach. Ryzalit w parterze jest boniowany. Dwór przebudowano na początku XX wieku wówczas do wschodniej strony dworu dobudowano skrzydło północne, do niego zaś skrzydło wschodnie. Całość jest  otoczona parkiem krajobrazowym z fosą.

W 1717 roku, jako właściciele wsi są wymienieni Gneomar R. von Rhein i Joachim D. von Rhamel. Mimo podziału i kolejnych zmian właścicieli udało się Christianowi von Rhamel połączyć majątek i przekazać w tym kształcie synowi. W 1786 roku dobra przechodzą w ręce Joachima von Bandemera, którego syn Wilhelm stworzył prawdziwe latyfundium gromadząc w swych rękach kilkanaście wsi. Ostatnimi dziedzicami Wytowna byli Wilhelm i Rudiger von Bandemerowie. W czasie II wojny światowej hitlerowcy wykorzystywali budynek i stojące wokół niego zabudowania jako więzienie dla Rosjan i Polaków.

Zaraz po wojnie w dworze mieściły się biura miejscowego PGR-u. Później, latach siedemdziesiątych obiekt zamieniono w niewielki hotel w którym wypoczywały rodziny górników ze Śląska. Nigdy nie remontowany budynek stopniowo ulegał degradacji. Z zabytkowego wyposażenia zachował się jedynie kominek i malowany herb rodu Puttkamerów. Remont miał przeprowadzić nowy właściciel, jednak pozostawił dwór na pastwę losu i wyjechał za granicę. 14 października 2020 roku dwór strawił pożar, zostały tylko sterczące ściany. Prawdopodobnie było to podpalenie, ale sprawcy nie udało się ustalić. Obecnie dwór po pożarze popadł w ruinę, w środku można znaleźć pełno śmieci, a park otaczający założenie jest całkowicie zarośnięty.

Wytowno jest położone około 8 km na wschód od Ustki, przy lokalnej drodze do Objazdy. Dwór znajduje się w centrum wsi, tuż obok kościoła.

Zdjęcia wykonano w marcu 2022 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Ryzalit fasady

  • Skrzydło boczne

  • Kartusz herbowy

  • Ruiny dworu