Klasycystyczny dwór w Zimowiskach zbudowany został na początku XIX wieku z inicjatywy Johanna Kratza z wykorzystaniem murów z wcześniejszego, obronnego założenia. Piętrowa, podpiwniczona budowla wzniesiona została z cegły na kamiennym fundamencie, na planie prostokąta, z dachem naczółkowym z wolim okiem. Główne wejście, pozbawione ozdób, poprzedzone schodkami znajduje się w osi siedmioosiowej elewacji frontowej. W II połowie XIX wieku od północy do dworu dobudowano neorenesansową oficynę. Pierwotne, obronne założenie było otoczone fosą, z której później utworzono stawy, z których 2 występują od strony zachodniej i 1 od wschodu przed wejściem do dworu. Wokół dworu znajduje się obecnie zaniedbany park powstały w końcu XVIII wieku, a w bliskim sąsiedztwie XIX – wieczne budynki gospodarcze.

W 1859 roku majątek przejął Konrad von Uckermann, który dobudował w/w oficynę. Uckermannowie rezydowali tu do 1944 roku. Obecnie pozbawiony cech stylowych dwór i oficyna jest własnością spółdzielni mieszkaniowej, i pełnią funkcje mieszkaniowe, ale bez zaniedbanego parku, który należy do słupskiej Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zimowiska są położone 5 km na południowy-wschód od Ustki, przy drodze nr 21 do Słupska. Dwór znajduje się w centrum wsi, tuż obok kościoła.

Zdjęcia wykonano w marcu 2022 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Główne wejście

  • Sień