Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żarkach Średnich wzniesiony został zapewne w II połowie XIV wieku, rozbudowany w 1612 roku za sprawą Jacoba i Friedricha von Rindfleischów. Po pożarze w 1697 roku odbudowano go na przełomie XVII i XVIII wieku i zmodernizowano w XIX wieku.

Świątynia jest budowlą gotycką, przebudowaną w czasach baroku, jednonawową, nakrytą drewnianym stropem, z oskarpowanym, dwuprzęsłowym, poligonalnie zamkniętym prezbiterium, przykrytym sklepieniem krzyżowym. Korpus nakryto dachem dwuspadowym, a prezbiterium – dachem wielospadowym. Do prezbiterium, od północy i południa, przylegają dwie prostokątne, sklepione krzyżowo przybudówki. Nad wejściem do północnej przybudówki znajduje się tablica fundacyjna z 1612 roku. Wewnątrz późnobarokowy ołtarz główny pochodzi z początku XVIII wieku; inne cenne elementy wyposażenia – to kamienne epitafium Wiganda Mollera von Mollerstiena z ok. 1707 roku oraz gotycki, uskokowy portal z laskowaniami w ścianie północnej prezbiterium. Wokół kościoła znajduje się cmentarz przykościelny otoczony kamiennym murem z wmurowanymi nagrobkami. Z gotyckiej świątyni zachowało się z prezbiterium.

Kościół został uszkodzony w 1945 roku, remontowany był w 1969 roku oraz w latach 1999-2000 (wówczas przeprowadzono remont dachu), elewacje poddane zostały remontowi w latach 2006-08.

Żarki Średnie są położone 7 Km na północny-wschód od Zgorzelca. Kościół znajduje się w centrum wsi.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2023 roku.

  • Prezbiterium