Barokowy pałac w Żarskiej Wsi został wzniesiony w 1740 roku przez Hansa Bartholomeusa von Gehler, być może z wykorzystaniem fragmentów istniejącego wcześniej w tym miejscu dworu. Rezydencja miała kształt długiego prostokąta z dwoma krótkimi skrzydłami po bokach i wieżą. Prawdopodobnie pałac był plądrowany w okresie wojen napoleońskich (1813 r.) przez kolejne trzy armie. Po wyparciu Francuzów ze Śląska, właścicielką okolicznych dóbr została Elizabeth Junker, z domu Frenzel. Po niej rezydencja należała do Heinricha Randela, zaś w drugiej połowie XIX wieku do szambelana dworu saskiego, barona Heinricha Augusta von Globig. W 1875 roku majątek stał się własnością rodziny Schäffer, która posiadała okoliczne dobra do końca II wojny światowej.

W XIX wieku obiekt został przebudowany, dodano wówczas ryzalit i klatkę schodową. W 1940 roku właścicielem założenia został Hans Helmuth Schäffer. W 1944 roku w jego pałacu zdeponowano miejskie zbiory sztuki, stanowiące część wyposażenia Kaiser Friedrich Museum z Görlitz. Po 1945 roku budynek był użytkowany przez miejscowy PGR i został w tym czasie zdewastowany. Opuszczony w 1989 roku pałac z każdą kolejną dekadą stawał się coraz większą ruiną. Zaniedbany został także rozległy park krajobrazowy z przełomu XVIII i XIX stulecia. Zniszczono również kaplicę cmentarną z ok. 1920 roku oraz oficynę dworską z końca XIX wieku. Obecnie pałac jest własnością prywatną, ale inwestycja pozostała w sferze planów a obiekt jest nadal miejscem dewastacji.

Dwukondygnacyjny pałac jest budowlą wzniesioną na planie prostokąta. Od strony parku usytuowano sześciokondygnacyjną wieżę nakrytą dachem hełmowym. Od strony dziedzińca gospodarczego znajdują się trzy ryzality – boczne są prostokątne, a środkowy jest ośmioboczny. Całość nakrywają czterospadowe dachy. Prostokątne okna ujęto w opaski, a portale mają wykroje koszowe. Nad środkowym portalem, w przyziemiu wieży widnieje tablica fundacyjna z datą budowy i nazwiskiem właściciela. Elewacje zostały podzielone lizenami i gzymsem międzypiętrowym. Dziedziniec otoczony jest zniszczonymi zabudowaniami gospodarczymi i mieszkalnymi pochodzącymi z XIX wieku. Za pałacem znajduje się rozległy park krajobrazowy pochodzący z XVIII i XIX wieku ze stawem, skałkami i drewnianą kaplicą cmentarną pochodzącą z około 1920 roku.

Żarska Wieś jest położona 8 km na północny-wschód od Zgorzelca. Ruiny pałacu znajdują się w centrum wsi.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2023 roku.

  • Widok od dawnego dziedzińca

  • Elewacja parkowa z wieżą

  • Ktoś chciał ukraść zegar słoneczny

  • Oficyna