Nieistniejący już zamek w Ziębicach został wzniesiony na miejscu dawnego grodu w końcu XIII wieku, prawdopodobnie z inicjatywy księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I. Był on częścią fortyfikacji miejskich i znajdował się przy Bramie Grodzkiej, w okolicy obecnej ul. Zamkowej. Warownia została zniszczona w 1429 roku przez husytów. Po odbudowie została ponownie zniszczona w 1488 roku przez króla węgierskiego Macieja Korwina podczas walk o Śląsk i koronę czeską. Zamku nigdy nie odbudowano, a jego relikty były widoczne jeszcze w XVIII wieku.

W 1738 roku na jego miejscu postawiono kaplicę Bożego Ciała nazwaną później kaplicą św Krzyża. Niestety nie znamy rozplanowania średniowiecznej warowni i nie była ona nigdy przedmiotem badań terenowych.  Z Rynku wychodzi ul. Zamkowa, przy której znajdował się kiedyś średniowieczny zamek (obecnie w tym miejscu wznosi się barokowa kaplica, zasłonięta od strony ulicy gmachem Szkoły Podstawowej nr 4).

Około 1500 roku przy Bramie Nyskiej powstał tzw. nowy zamek, a właściwie renesansowe założenie pałacowe. Była to budowla z attykami i rzędem trójkątnych szczytów. Założenie w pełni zostało ukształtowane w latach 1511-36, za panowania księcia Karola I Podiebrada. Rezydencja, mimo że oddzielona od miasta parkanem, nie posiadała żadnych cech obronnych. Obecnie ona także już nie istnieje, a na jej miejscu w końcu XVIII wieku stanął kościół ewangelicki. Pałac stał w rejonie dzisiejszych ulic Kościuszki i Słowackiego.

Ziębice są położone 16 km na wschód od Ząbkowic Śląskich, przy drodze nr 385 do Grodkowa.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Ulica Zamkowa

  • Szkoła za którą stoi kaplica

  • Kaplica stojąca na miejscu zamku

  • W głębi kościół ewangelicki stojący na miejscu nowego zamku