Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy w Żłobku została wzniesiona w 1830 roku. Jest to obiekt drewniany o konstrukcji zrębowej, dwudzielny, oszalowany gontem Na kalenicy nad nawą  znajduje się baniasta wieżyczka  na sygnaturkę. Dachy nad nawą i babińcem  dwuspadowe, kryte gontem. Od zachodu stoi kamienna dzwonnica. Po 1951 roku cerkiew była opuszczona i służyła jako magazyn szyszek . W 1977 roku  wyremontowana i od 1979 roku użytkowana jako kościół rzymskokatolicki.

Żłobek jest położony 4 km. na północ od Czarnej Górnej przy drodze nr 896 do Ustrzyk Dolnych. Cerkiew leży w centrum wsi po prawej stronie szosy do Ustrzyk. 

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku.

  • Fasada

  • Widok z boku

  • Dzwonnica

  • Elewacja boczna i sygnaturka

  • Widok od szosy