Murowany zamek w Złocieńcu został wzniesiony na początku XIV wieku z inicjatywy Ludolfa von Wedela z Krępcewa, który ziemie te uzyskał z nadania Brandenburgii w 1303 roku. Pierwotny zamek zbudowany był na planie kwadratu o boku 36 m z bramą od płn.-zach. Całość otaczał mur obwodowy o grubości 2,1 m i fosa. Budowa była kontynuowana przez jego synów, Hasso i Ludka, którzy dokonali pierwszej znaczącej rozbudowy zamku. Przebudowali skrzydło mieszkalne, które położone było wzdłuż południowego muru osłonowego. Powstały dwa domy wieżowe o wymiarach 10 x 7,5 metrów, które mogły być przeznaczone dla dwóch braci. Pod koniec XIV wieku przy murze północno-wschodnim wybudowano piętrowy, podpiwniczony dom mieszkalny o wymiarach 12 x 36 metrów. W 1389 roku zamek został spalony przez Krzyżaków w odwecie na ówczesnym współwłaścicielu zamku Ekhardzie von dem Wolde. Wkrótce potem warownię odbudowano. Około 1450 roku współwłaścicielem założenia został ród von Borcków, z którymi łączy się budowę skrzydła południowo-zachodniego o wymiarach 15,4 x 36 metrów. W drugiej połowie XVI wieku zbudowano wieżę między bramą a budynkiem północno-zachodnim. W XVI wieku zaczął się proces modernizacji założenia. Na przełomie XVI i XVII wieku zamek uzyskał formę późnorenesansowej rezydencji nowożytnej, znanej z miedziorytu Meriana z 1652 roku. Posiadał wtedy dwa skrzydła północne i południowe, oddzielone wąskim dziedzińcem i wieżę zwieńczoną renesansowym hełmem.

W pierwszej połowie XVIII wieku nastąpiła całkowita przebudowa gotycko-renesansowego założenia. Zburzono wtedy skrzydło południowo-zachodnie, część północno-wschodnią z wieżą i mury obwodowe, a na ich miejscu stanął pałac, któremu na przełomie XIX i XX wieku nadano formy eklektyczne, a zamkową fosę przekształcono w park. Właścicielem zamku był wtedy Kurt von Griesheim, który odziedziczył majątek po ojcu Vitilio von Greisheim. Wcześniej bo w 1823 roku umarł ostatni von Borcke, a zamek przeszedł w ręce Bernharda von Mellenthina, po którym właścicielem został wspomniany Vitilio.

II wojnę  światową zamek przetrwał w nie naruszonym stanie. Został opuszczony i  przez dziesiątki lat nie zagospodarowany. Brak opieki nad zabytkiem spowodowało jego rozgrabienie i zniszczenie. W latach 1967-68 przeprowadzono gruntowne badania archeologiczne. Na dziedzińcu odsłonięto m.in. stare mury obwodowe. W 1976 roku ówczesne władze miejskie podjęły idiotyczną decyzję o wysadzeniu zabytku w powietrze, zasypano też fosę oddzielającą go od miasta. Budowla stała na skarpie na lewym brzegu Drawy. Obecnie pozostały po niej tylko nikłe fragmenty murów pośród krzaków, piwnica i resztki parku.

Złocieniec jest położony 13 km na wschód od Drawska Pomorskiego, przy drodze nr 20 do Czaplinka. Ruiny znajdują się w najbliższym sąsiedztwie osiedla mieszkalnego z blokami, przy drodze na Czaplinek. Jadąc od strony Szczecina – za kościołem w dół, przed mostem po prawej stronie.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2010 roku.

  • Tablica z nazwą miasta

  • Bloki stojące na terenie zamku