Późnogotycki, murowany zamek w Zimnicach Małych został zbudowany na wysokiej skarpie nad dawnym korytem Odry, prawdopodobnie w XV lub XVI wieku przez Prószkowskich. Warownię wzniesiono z cegły i kamienia na planie nieregularnym, o kształcie litery L. Wjazd do zamku prowadził od zachodu.

         W XIX wieku założono tu folwark a zamek został przebudowany na spichlerz. Elewacje budowli pozbawione detali architektonicznych, przeprute zostały licznymi małymi okienkami, charakterystycznymi dla spichlerzy. Układ wnętrz przekształcony, w części jedno-, w części dwutraktowy. Pomieszczenia nakryto płaskimi stropami, jedynie w klatce schodowej znajduje się sklepienie kolebkowo-krzyżowe, pochodzące być może z XVI wieku. Obecnie istniejący kilkupiętrowy budynek przykryty jest dwuspadowym dachem. Dzisiaj zaniedbane założenie znajduje się w prywatnych rękach. Niestety nie udało mi się znaleźć więcej informacji na temat historii zamku.

         Zimnice Małe są położone 12 km na południe od Opola, po lewej stronie drogi nr 45 do Krapkowic. Zamek znajduje się w centrum wsi.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2011 roku.

  • Narożnik południowo-wschodni

  • Skrzydło południowe

  • Skrzydło wschodnie

  • Dziedziniec

  • Dziedziniec i skrzydło południowe

  • Widok od zachodu

  • Widok od zachodu