Pierwotny, późnogotycki zamek w Zebrzydowicach został wzniesiony w XVI wieku, być może przez Jerzego Liszkę z Niemieckiej Lutynii. W następnych wiekach często zmieniali się właściciele miejscowości, a majątek podzielono na kilka działów. W wyniku wspomnianych podziałów wyodrębniły się Zebrzydowice Górne, w których istniał drewniany dwór, niezachowany do dziś oraz Zebrzydowice Dolne. W 1747 roku Franciszek Ludwik de Mattencloit odkupił od Karola Józefa Hoditza Zebrzydowice Dolne.

         Z tego okresu datuje się gruntowna przebudowa zamku, który wtedy zatracił cechy obronne na rzecz funkcji reprezentacyjno-mieszkalnych. Powstał wówczas, zachowany do dzisiaj, późnobarokowy pałac, zbudowany na rzucie litery L, nakryty dachem mansardowym z nowszymi facjatkami. Piętrową, częściowo podpiwniczoną, otynkowaną rezydencję wzniesiono z kamienia i cegły. Parter pałacu został oszkarpowany, co przypominało obronny charakter budowli. W osi ośmioosiowej fasady usytuowano dwuosiowy ryzalit, zamknięty trójkątnym przyczółkiem, w którym umieszczono kartusze herbowe rodów de Mattencloit i von Beess oraz napis dotyczący fundatorów z datą „1760”. Pierwsze piętro oddzielone zostało gzymsem od przysadzistego przyziemia. Pomieszczenia parteru wraz z dużą przelotową sienią posiadały sklepienia kolebkowe. Natomiast na piętrze pokoje były nakryte belkowymi stropami. Piętro posiadało reprezentacyjny charakter, z dekoracyjnymi posadzkami i stolarką, ścianami i sufitami zdobionymi sztukaterią i polichromią, której resztki się zachowały oraz bogatymi kaflowymi piecami. Od roku 1765 w pałacu istniała kaplica, a msze św. sprawował w niej kapelan zamkowy. Po stronie północno – zachodniej pałacu rozciągał  się ukształtowany w formie dwóch tarasów, prawie dwuhektarowy park.

         Budynek był wielokrotnie przebudowywany, m.in. w 1878 roku dodano skrzydło boczne. Ostatni dziedzic z rodziny de Mattencloit, Emeryk Emanuel, zmarł w 1888 roku zostawiając wysoce zadłużony majątek, który Sąd Krajowy w Cieszynie wystawił na licytację. Zebrzydowice zakupił hrabia z Karwiny Henryk Larisch von Monnich, umieszczając w pałacu administrację zebrzydowickiego majątku. Ostatni właściciel Zebrzydowic Dr. Jan Henryk Larisch von Monnich musiał opuścić majątek w 1945 roku. Uszkodzony w znacznym stopniu  podczas działań wojennych pałac, kiedy to również uległ rozkradzeniu, został odbudowany w latach 60-tych XX wieku. Obecnie mieści się w nim Urząd Gminy, biblioteka, poczta oraz kilka lokalnych organizacji.

         Zebrzydowice są położone 13 km na północ od Cieszyna, przy drodze nr 937 do Jastrzębia-Zdroju. Zamek-pałac znajduje się w centrum miasteczka.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2012 roku .

  • Elewacja frontowa

  • Ryzalit wejściowy

  • Kartusz herbowy

  • Sień

  • Elewacja tylna

  • Oszkarpowany narożnik