Rzymskokatolicki Cmentarz Farny w Grodnie powstał w 1792 roku z inicjatywy proboszcza grodzieńskiego księdza Józefa Muczyńskiego, kanonika smoleńskiego, doktora teologii, rektora szkół wydziałowych.

Biskup Jan Kossakowski po wizytacji w 1805 roku napisał “Tegoż dnia, 24 sierpnia, odwiedziłem cmentarz parafialny niedawno założony i obszerny, a już cały grobowcami okryty, między innymi nagrobek panny Tokarzewskiej, która z rozpaczy w 22 roku życia własną zabiła się ręką, okropny koniec gwałtownej namiętności przypomina”.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki, których twórcami byli m.in.: Józef Grzegorz Zaborowski, W. Bobrowski, Bolesław Szyszkiewicz, Wasyl Kaczan, Ignacy Fabian Siliniewicz, Lewandowiczowie. Pochowana na nim jest m.in. Eliza Orzeszkowa z mężem Stanisławem Nahorskim, żołnierze z 1920 roku i obrońcy Grodna z 1939 roku.

Cmentarz był czynny do połowy lat 70-tych XX wieku. W 2006 roku zdewastowano kilkadziesiąt nagrobków. Po przeciwnej stronie od wejścia znajduje się kaplica z dwoma pamiątkowymi polskimi tablicami z 1983 roku. W pobliżu znajduje się cmentarz prawosławny. 

Zdjęcia wykonano w lipcu 2014 roku.

  • Widok ogólny

  • Widok ogólny

  • Alejka prowadząca do kaplicy

  • Grób Elizy Orzeszkowej

  • Kaplica