Sobór Opieki Matki Bożej – prawosławny sobór katedralny w Grodnie został wzniesiony w 1907 w stylu neorosyjskim. Cerkiew wzniesiono ku czci żołnierzy rosyjskich poległych w wojnie rosyjsko-japońskiej. 

Jest to trójnawowa świątynia z pięcioboczną apsydą i bocznymi kaplicami. Nad fasadą wznosi się wysoka na 39,5 m ośmiokątna dzwonnica zwieńczona namiotowym dachem i makówką. Nad ołtarzową częścią góruje nieduży czworobok z pięcioma wieżyczkami zwieńczonymi makówkami. Boczne kaplice nakryto namiotowymi daszkami z makówkami. 

Obecnie jest to główna świątynia eparchii grodzieńskiej i wołkowyskiej Egzarchatu Białoruskiego Patriarchatu Moskiewskiego. Od 1961 roku cerkiew posiada tytuł soboru.

Świątynia znajduje się przy ul. Elizy Orzeszkowej. 

Zdjęcia wykonano w lipcu 2014 roku.

  • Elewacja boczna

  • Elewacja boczna

  • Fasada z dzwonnicą

  • Czworobok z pięcioma wieżyczkami