Nowy Arsenał w Wilnie został wzniesiony w XVIII wieku na rozkaz hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Ogińskiego na pozostałościach dawniejszych budynków Zamku Dolnego, między Górą Zamkową a Wilią (lit.Neris). Jest to piętrowa budowla założona na planie wydłużonego prostokąta, nakryta dachem czterospadowym. W XIX wieku mieściły się w arsenale koszary wojskowe. Podczas II wojny światowej budynek został uszkodzony. Renowacje przeprowadzono w 1987 i 1997 roku. Obecnie w Nowym Arsenale mieści się Litewskie Muzeum Narodowe.

Przed wejściem do budowli znajduje się pomnik Mendoga, jedynego króla Litwy.

Zdjęcia wykonano w kwietniu 2010 roku.

  • Fasada i pomnik Mendoga

  • Elewacja tylna

  • Elewacja frontowa