Gotycki kościół pw. św. Jakuba w Niedźwiedzicy został zbudowany w 1348 roku i jest jedną z najstarszych świątyń na Żuławach.

Nieorientowaną, jednonawową budowlę wzniesiono na planie prostokąta, z podstawą wieży dobudowaną po II wojnie światowej. Do zachodniego boku przylega zakrystia. Ścianę północną zdobi schodkowo-sterczynowy szczyt z blendami. Widoczne są tutaj liczne otwory po średniowiecznych rusztowaniach. Wejście do kościoła znajduje się od strony południowej, w wieży, która jest nowszą częścią obiektu. Ceglana budowla wzmocniona została przyporami. Przy kościele stoi drewniana, XVIII-wieczna dzwonnica, a całość otoczona jest cmentarzem. Obok kościoła stoi murowany budynek plebani.

Budowla była wielokrotnie niszczona (między innymi podczas wojen ze Szwedami) i odbudowywana. W 1823 roku obiekt przechodził remont. Naprawiono zniszczone ściany, wieżę i wymieniono okna. W roku 1854 miał miejsce kolejny remont, a w rok później, na skutek powodzi kościół został zalany. Wkrótce rozebrano wieżę. Na przełomie XIX/XX wieku przeprowadzono drobne naprawy.Po II wojnie światowej wzniesiono nową wieżę. Akt lokacyjny Niedźwiedzicy nadał w 1342 roku wielki mistrz Ludolf König.

Miejscowość jest położona na obszarze Wielkich Żuław Malborskich, oddalona ok. 9 km na zachód od miasta Nowy Dwór Gdański, 1 km na północ od drogi S7 i wsi Dworek.  Kościół pw. św. Jakuba w Niedźwiedzicy znajduje się w środkowej części wsi i leży na szlaku Pomorskiej Drogi św. Jakuba.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2019 roku.

  • Widok od drogi

  • Wieża - dzwonnica

  • Elewacja zachodnia

  • Widok od północy

  • Drewniana dzwonnica