Lokację Opoczna przeprowadził prawdopodobnie na początku swych rządów król Kazimierz Wielki. Jak informują Jan z Czarnkowa i Jan Długosz, nowe miasto zostało ufortyfikowane i zapewne jednocześnie z budową murów obronnych w latach 1360-65 wzniesiono w ich południowym narożniku zamek, który pełnił funkcję ośrodka administracji państwowej. Źródła pisane nie zawierają informacji na temat wyglądu zamku. Jak wynika z planu wykonanego w 1820 roku, budowla miała układ regularny, zbliżony do prostokąta. Według lustracji z 1620 roku, opisującej stan budynków, w zamku znajdowało się kilka pokojów, kancelaria grodzka, mieszkanie burgrabiego, oraz wieża szlachecka.

         Zamek został zniszczony przez Szwedów w 1655 roku. Odbudowano go dopiero w 1874 roku na planie litery L , wykorzystując stare fundamenty, jednakże w całkowicie nowej formie. W latach 20-tych XX wieku nastąpiła kolejna przebudowa wg. projektu arch. Majewskiego, w wyniku której zamek uzyskał neorenesansowy wygląd. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Regionalne.

         Opoczno położone jest 60 km na wschód od Radomia przy drodze nr 12 do Piotrkowa Trybunalskiego. Zamek znajduje się w centrum miasta.

         Zdjęcia wykonano w maju 2008 roku.

  • Widok ogólny

  • Widok od dziedzińca

  • Widok od dziedzińca

  • Kartusz herbowy

  • Widok od miasta

  • Widok od miasta