Dwór w Oskowie został zbudowany prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku, z fundacji Fryderyka Wilhelma – elektora brandenburskiego. Stworzył on tu urząd pocztowy zmieniając jednocześnie przebieg szlaku pocztowego z Berlina do Królewca z pominięciem Gdańska, który był w polskich rękach. Dwór stanowił miejsce noclegowe dla królewskiej rodziny.

Dwór jest budowlą założoną na rzucie wydłużonego prostokąta, jednokondygnacyjną, osadzoną na niskim cokole, frontem skierowaną na zachód. W części frontowej bryłę urozmaica płytki pseudoryzalit o drugiej kondygnacji wtopionej w połać dachu. Od południa do krótszej elewacji przylega węższa, niższa przybudówka zakończona tarasem prowadzącym do pomieszczeń szczytowych, zaś od północy przybudówka w przyziemiu, nieco węższa od południowej, przykryta osobnym dachem. Fasadę od południa artykułują cztery wysokie, prostokątne okna w tynkowych opaskach. W przyziemiu ryzalitu widoczny jest rodzaj podcienia z wejściem w głębi i oknem na osi w drugiej kondygnacji. Na północ od ryzalitu, w krótszej części fasady, znajduje się analogiczne okno jak te w części południowej fasady. Całość nakrywa dach dwuspadowy naczółkowy, ryzalit – poprzeczny dach dwuspadowy z naczółkiem, a przybudówkę północną – osobny dach trójspadowy.

Za zgodą Fryderyka Wilhelma w 1800 roku wieś nabyła rodzina Lübbecke i była w jej posiadaniu do 1862 roku. W 1884 roku jako właściciela Oskowa wymienia się Ferdinanda Lange. Między 1892 a 1893 rokiem majątek należał do porucznika Conrade Hasse. W 1906 roku Oskowo przejął skarb państwa pruskiego i w 1914 roku wydzierżawił go Gustawowi Sernau. Obecnie odrestaurowana budowla znajduje się w rękach prywatnych. Za dworem znajdują się mocno zniszczone zabudowania gospodarcze.

Oskowo jest położone 17 km na południe od Lęborka, przy drodze nr 212 do Czarnej Dąbrówki. Dwór znajduje się w centrum wsi, tuż przy szosie.

Zdjęcia wykonano w marcu 2022 roku.

  • Widok od szosy

  • Elewacja tylna

  • Zabudowa gospodarcza

  • Zabudowa gospodarcza