Kaplica Boimów, właściwie kaplica Trójcy Świętej i Męki Pańskiej została wzniesiona w latach 1609-11 i konsekrowana w roku 1615. Jej fundatorem był pochodzący z Transylwanii Jerzy Boim, kupiec i rajca miejski, a budowniczym był Andrzej Bemer. Kaplica służyła początkowo za mauzoleum rodu Boimów i mieściła 14 grobowców.

Pierwotnie wolnostojąca budowla została zbudowana na planie kwadratu i nakryta kasetonową kopułą, z latarnią, opartą na ośmiobocznym tamburze. Latarnię kopuły wieńczy figura Chrystusa Frasobliwego z inskrypcją „Niech ten, który przechodzi, zastanowi się, czy jego smutki są większe od moich„. Dekoracja rzeźbiarska fasady jest dziełem dwóch mistrzów z Wrocławia: Johanna Scholza oraz Hansa Pfistera, któremu przypisuje się wystrój rzeźbiarski kopuły. Fasada (elewacja zachodnia) podzielona jest sześcioma kolumienkami i dwoma gzymsami na trzy kondygnacje. Najwyższa kondygnacja przedstawia sceny Męki Pańskiej: „Biczowanie”, „Niesienie krzyża”, „Ukrzyżowanie” i „Zdjęcie z krzyża”. Na wschodniej elewacji podzielonej pięcioma pilastrami znajdują się portrety Jerzego Boima i jego żony Jadwigi z roku 1617 pędzla Jana Gianniego. Na elewacji północnej znajdują się freski przedstawiające Matkę Boską i Chrystusa. Na ścianie ośmiobocznego tamburu znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca św. Jerzego walczącego ze smokiem. Wnętrze kopuły podzielone jest na kasetony wypełnione dekoracją rzeźbiarską. Wystrój ściany ołtarzowej podzielony jest gzymsami na trzy poziomy i łączy się z kopułą. Dolny gzyms wsparty jest na postaciach czterech proroków. Na ścianie południowej znajdują się epitafia dłuta Hansa Pfistera z marmuru i alabastru. Nad drzwiami wejściowymi zawieszono portrety Jerzego Boima i jego syna Pawła. Stylistycznie kaplicę zalicza się do sztuki późnego renesansu z wpływami niderlandzkiej dekoracji rzeźbiarskiej. W XIX wieku przybudowano do kaplicy od strony południowej kamienicę. Kaplica była do XVIII wieku pod zarządem rodziny Boimów, potem przeszła pod zarząd Katedry Łacińskiej. W roku 1945 została zamknięta i niszczała wskutek braku konserwacji. Od roku 1969 stanowi oddział Lwowskiej Galerii Obrazów.

Kaplica Boimów znajduje się obok Katedry Łacińskiej, od strony ul.Halickiej.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

  • Fasada

  • Fasada

  • Fasada

  • Elewacja północna

  • Elewacja północna

  • Ołtarz

  • Zwieńczenie ołtarza

  • Kopuła