Drewniany kościół św. Anny i św. Huberta został zbudowany w 1913 roku w Pogorzelcu jako molenna starowierów. Po opuszczeniu tej wsi przez ludność staroobrzędową w czasie II wojny światowej molenna niszczała aż do początku lat 80-tych XX wieku. Wówczas przeniesiono ją do Gib i wyświęcono na kościół katolicki.

Drewniana, jednonawowa świątynia ma charakterystyczną wieżę i cebulastą kopułkę nad absydą. Wystrój wnętrza nawiązuje do otoczenia Puszczy Augustowskiej. Zdobi je drewno i poroża zwierząt. Warta uwagi jest droga krzyżowa w postaci miedzianych płaskorzeźb wykonana przez cenionego artystę ze Smolan, Jerzego Srzednickiego. Wewnątrz ściany zostały obite boazerią. W części centralnej prezbiterium znajduje się duży krucyfiks. Ołtarz i lektorium wykonane są z drewna. W pobliżu prezbiterium wiszą obrazy Matki Bożej Sejneńskiej oraz Jezusa Miłosiernego. Przy świątyni ustawiono słupek graniczny i głaz upamiętniający żołnierzy zamordowanych w 1939 roku.

Giby są położone 8 km na południe od Sejn, przy drodze nr 16 do Augustowa. Kościół znajduje się w centrum wsi, tuż przy drodze, po jej wschodniej stronie.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2020 roku.

  • Widok ogólny

  • Wieża z kruchtą

  • Nawa

  • Żyrandol z poroży w nawie

  • Słupek graniczny i głaz upamiętniający żołnierzy zamordowanych w 1939 roku.