Góra Strękowa (126,9 m n.p.m.) to wzniesienie we wsi Strękowa Góra, z której rozciąga się przepiękny widok na dolinę Narwi, aż do połączenia z Biebrzą. Historia tego miejsca wiąże się z drugą wojną światową i ciągnących się w tym rejonie umocnień Wizna. We wrześniu 1939 roku rozegrała się tu bitwa, która przeszła do historii jako polskie Termopile. Niemieckie natarcie w sile 42 tysięcy żołnierzy walczyło z 720 Polakami, którzy zajmowali schrony bojowe. Ostatnim punktem oporu był schron w Strękowej Górze, gdzie dowodził kpt. Władysław Raginis. W chwili, gdy wyczerpała się amunicja dowódca nakazał swoim żołnierzom poddać się, a sam zgodnie ze złożoną przysięgą, że nie opuści posterunku – wysadził się w powietrze wraz ze swoim schronem, ostatnim granatem jaki pozostał w ładowni.

Wewnątrz ruin schronu na Górze Strękowej w 2011 roku urządzono grób, w którym pochowano szczątki kapitana (pośmiertnie awansowanego do stopnia majora) Raginisa oraz jego zastępcę porucznika Stanisława Brykalskiego. Wcześniej spoczywały one kilkaset metrów dalej, w mogile usytuowanej niedaleko drogi nr 64, obok której stoi pomnik – betonowa skorupa rozłupanego bunkra.  Na wzgórzu obok ruin schronu ustawiona została tablica informacyjna. W rocznicę wydarzeń wrześniowych każdego roku odbywają się tu uroczystości, łącznie z inscenizacją bitwy pod Wizną i koncertami muzycznymi. Ruiny schronu znajdują się 500 metrów na północ od szosy. 

Strękowa Góra jest położona 30 km na wschód od Łomży, przy drodze nr 64 do Białegostoku.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2020 roku.

  • Ruiny schronu

  • Grób kapitana Raginisa i porucznika Brykalskiego

  • Tablica informacyjna

  • Panorama rozlewisk Narwii

  • Ruiny schronu przy szosie

  • Ruiny schronu przy szosie

  • Ruiny schronu przy szosie

  • Ruiny schronu przy szosie

  • Krzyż przy ruinach