Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce zbudowano w latach 1974–92 według projektu Aleksandra Grygorowicza. Współprojektantem świątyni był Jerzy Nowosielski, który miał miał stworzyć wystrój cerkwi. Dostał on oficjalne zlecenie od Metropolity Bazylego. Gotowy projekt polichromii spotkał się jednak z oporem proboszcza. W rezultacie Nowosielski został zmuszony do zrezygnowania z prac nad malowaniem świątyni. Ikonostas oraz niektóre ikony są dziełem greckiego malarza Dymitriosa Andonopulasa.

Dwupoziomowa świątynia (dolna cerkiew nosi wezwanie św. Mikołaja) może pomieścić 5 tys. wiernych, co czyni ją jedną z największych w kraju. Ma wymiary 25 na 35 metrów, tysiąc metrów powierzchni zabudowy, dwie kondygnacje, siedem ołtarzy i sale katechetyczne na dwieście osób. Jej wysokość, wraz z krzyżem, sięga 50 metrów. Budowla została wsparta na czterech żelbetonowych kolumnach: dodatkowe dwie wspierają chór, o średnicy jednego metra każda. Dach świątyni tworzą przenikające się nieregularnie betonowe łupiny, wewnątrz zachwyca niezwykły wystrój i polichromia. Wewnątrz centralną przestrzeń cerkwi wypełnia panikadiło, czyli żyrandol, wykonany według projektu prof, Grygorowicza w kształcie równoramiennego krzyża greckiego, ozdobiony witrażami Bogarodzicy i słowiańskich świętych. To jedyne w Polsce panikadiło o takiej formie. Prezbiterium oddzielone jest od nawy ikonostasem z drzwiami pośrodku i dwoma nieco mniejszymi po bokach. Środkowe drzwi noszą nazwę Królewskich Wrót (Carskije Wrata). Przez nie wnoszony jest Król Chwały w postaci Świętych Darów. Znajdują się na nich zawsze ikony Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i czterech Ewangelistów. Mniejsze drzwi to Diakońskie Wrota. Po prawej stronie Królewskich Wrót umieszczana jest zawsze ikona Zbawiciela, po lewej Matki Bożej. Górny rząd zajmują ikony największych świąt. Główny ikonostas w hajnowskim soborze wyróżnia misternie wykonane ceramiczne obramowanie ikon i drzwi. W odległości kilku metrów od świątyni stoi dzwonnica połączona z nią arkadą.

Sobór Świętej Trójcy to jeden z najciekawszych przykładów współczesnej architektury w Polsce. Od 1983 roku odbywały się tutaj koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”, a od 2002 roku mają miejsce przesłuchania konkursowe i koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”.  Świątynia mieści się przy ulicy ks. Antoniego Dziewiatowskiego 15.

Hajnówka jest położona 27 km na wschód od Bielska Podlaskiego, przy drodze nr 689 do Białowieży.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2020 roku.

  • Panikadiło

  • Panikadiło

  • Carskie wrota

  • Ikonostas

  • Studnia

  • Dzwonnica