Barokowy pałac w Koźmicach został wzniesiony w 1696 roku z fundacji ówczesnych właścicieli majątku rodziny von Loeben. W pierwszej połowie XIX wieku właścicielami majątku był rodzina von Netz, a następnie od 1886 roku ród von Köckritz, którzy w 1916 roku przebudowali rezydencję dostawiając między innymi dodatkowe skrzydło. W 1931 roku dobra nabył hrabia Heinrich Caspar von Francken-Sierstorpff. Prawdopodobnie posiadłość pozostała w rękach tej rodziny do końca drugiej wojny światowej. Po II wojnie światowej gospodarzył w pałacu miejscowy PGR, który wykorzystywał go jako wielorodzinny budynek mieszkaniowy. Przyczyniło się to do dewastacji budynku, a zwłaszcza jego wnętrz, podzielonych na mniejsze pomieszczenia. Kilka lat temu rezydencję wraz z otaczającym go parkiem i zabudowaniami gospodarczymi kupił prywatny inwestor. Nowi właściciele przeprowadzili generalny remont wnętrz rezydencji przywracając im wygląd z czasów świetności.

Dwukondygnacyjny, z mieszkalnym poddaszem, podpiwniczony pałac został wzniesiony na rzucie zbliżonym do litery „L”. Całość nakryto dachami naczółkowymi z nowszymi lukarnami i wystawkami. Sześcioosiowa fasada posiada centralnie usytuowane główne wejście, ozdobione portykiem kolumnowym, flankowanym dwoma pilastrami. Portyk wieńczy kartusz herbowy z datą przebudowy. Część środkową fasady akcentuje trzyosiowa wystawka, zamknięta trójkątnym naczółkiem z nim kartusze herbowe fundatorów. W północno-wschodnim narożniku nowszego skrzydła usytuowano okrągłą, trzykondygnacyjną wieżę. Wnętrze posiada układ dwutraktowy z centralną sienią, mieszczącą klatkę schodową. We wnętrzach zachowała się część oryginalnych parkietów, stolarka okienna i drzwiowa, drewniane okładziny ścienne i kilka kominków. Pałac otacza park krajobrazowy o powierzchni 6 ha. Obok rezydencji znajdują się zabudowania gospodarcze folwarku i dawna oficyna.

Koźmice są położone 6 km na południe od Niemczy. Pałac znajduje się w centrum wioski, po wschodniej stronie głównej ulicy, pod nr 18 E.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Brama wjazdowa

  • Kartusz herbowy na wystawce

  • Portal wejściowy

  • Kartusz herbowy nad wejściem