Zamek Bąkowiec w Morsku został zbudowany na skalnym ostańcu przez króla Kazimierza Wielkiego, lub co bardziej prawdopodobne, księcia Władysława Opolczyka przed 1389 rokiem.

         Warownię wzniesiono z łamanego, miejscowego wapienia. Składała się ona z kilku budynków otoczonych murem obronnym, biegnącym po krawędzi ostańca. Od strony północno-zachodniej przylegał do wzgórza dziedziniec gospodarczy otoczony fosą i wałem ziemnym. Na początku istnienia zamek pełnił funkcję państwowej strażnicy.

         W dokumencie z 1390 roku występuje Mikołaj Strzała jako właściciel warowni. Przez wieki właściciele zamku zmieniali się często i trudno obecnie stwierdzić kiedy budowla przestała pełnić funkcje obronnej rezydencji. W latach 1929-33 wzgórze z ruinami kupił arch.Witold Czeczott i dobudował do południowego zbocza budynek mieszkalny. Obecnie ruiny znajdują się na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Morsko„.

         Morsko jest położone 12 km na północny-wschód od Zawiercia. Z Zawiercia należy się kierować na Włodowice, a następnie na Ośrodek Rekreacyjny „Morsko„.

         Zdjęcia wykonano w październiku 2004 roku.

  • Widok ogólny

  • Ostaniec z ruinami

  • Widok ogólny

  • Dobudówka na ostańcu

  • Dom Czeczotta

  • Fragment muru