Obecny zamek w Mosznej powstał w latach 1896-1900, na miejscu starszego, barokowego założenia, które spłonęło w 1896 roku. Fundatorem rezydencji był Franz Hubert von Tiele-Winckler. Wcześniej, bo w 1723 roku po śmierci właścicielki Ursuli Marii von Skall, Moszna przeszła w ręce jej kuzyna nadmarszałka dworu Fryderyka Wielkiego – Georga Wilhelma von Reisewitz. Z tego okresu pochodzi środkowa część dzisiejszego zamku. W roku 1771 rodzina von Reisewitz straciła Mosznę, a majątek został zakupiony na licytacji przez Heinricha Leopolda von Seherr-Thossa, który w 1853 roku sprzedał go Heinrichowi von Erdmannsdorfowi, a ten z kolei zbył ją w 1866 roku Hubertowi von Tiele-Winckler z Miechowic. Jego syn Franz Hubert był pomysłodawcą i budowniczym zamku, wzniesionego po tym, jak w 1896 roku częściowo spłonął barokowy pałac.

         Do roku 1900 powstała najbardziej okazała część wschodnia zamku w stylu neogotyckim, a w latach 1912 – 1914 dobudowano, w stylu neorenesansowym, skrzydło zachodnie. Całość wzniesiono z kamienia i cegły na planie nieregularnym. Skrzydła zamkowe są bardzo rozczłonkowane i nakryto je dachem łupkowym, z którego wystaje 99 wież i wieżyczek. Zamek posiada ogółem 8 tys. m 2, 365 pomieszczeń, w których znajduje się ponad 30 kominków, a jego kubatura wynosi 65 tys m2. Cały zespół pałacowo-parkowy zajmuje powierzchnię około 200 ha. Główna oś parku prowadzi od bramy gladiatorów poprzez aleję dębów czerwonych i aleję kasztanowców do pałacu. Wzdłuż kanału parkowego rosną piękne okazy rododendronów i azali w kilku barwnych odmianach. Regularny geometryczny ogród towarzyszący XVIII pałacowi został unowocześniony wcześniej niż sama budowla.

         Dwukrotnie w roku 1911 i 1912 gościem hrabiego Franza Tiele Wiencklera był cesarz Wilhelm II. Syn Franza, Claus-Peter w okresie międzywojennym przehulał część fortuny przodków. Umierając bezdzietny, usynowił swojego kuzyna, którego syn miał dziedziczyć majątek i tytuł hrabiowski. Jego rodzina mieszkała do końca wojny w zamku uchodząc do Niemiec przed nadchodzącą armią czerwoną. Od roku 1945 w zamku kwaterowały oddziały sowieckie. Z tego okresu pochodzą największe zniszczenia rezydencji, dewastacji uległa większa część wyposażenia zamkowego. Po wojnie zamek nie miał stałego właściciela. W 1972 roku zamek stał się siedzibą ówczesnego sanatorium a od 1996 roku znajduje się tu Centrum Terapii Nerwic. Z majątku ziemskiego utworzono przy zamku stadninę koni. Obecnie zamek jest częściowo udostępniony do zwiedzania; w kaplicy odbywają się koncerty muzyki kameralnej, a w galerii wystawy dzieł sztuki.

         Moszna jest położona 15 km na zachód od Krapkowic, przy drodze nr 409 do Prudnika. Zamek znajduje się po prawej stronie drogi.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2013 roku.

 • Elewacja frontowa i boczna

 • Elewacja boczna

 • Ryzalit wejściowy

 • Kartusz herbowy

 • Ryzalit wejściowy

 • Elewacja boczna

 • Elewacja boczna

 • Kartusze herbowe

 • Nadwieszona wieżyczka

 • Hełm wieży głównej

 • Hełm wieży głównej

 • Hełm wieży przedniej

 • Neorenesansowe detale

 • Wieża główna

 • Elementy wieży

 • Elementy wieży

 • Elementy wieży

 • Portal wejściowy boczny

 • Balkon wieży tylnej

 • Elewacja parkowa

 • Elewacja parkowa

 • Elewacja parkowa

 • Elewacja parkowa

 • Elewacja parkowa

 • Elewacja parkowa

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło zachodnie

 • Loggia

 • Park

 • Tarasy skrzydła południowego

 • Elewacja parkowa

 • Wnętrze

 • Kominek

 • Schody

 • Słupy bramy wjazdowej