Neorenesansowy pałac w Nacpolsku został wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku dla ówczesnych właścicieli Tytusa i Adeli z Lanckorońskich Dembowskich.

Rezydencja wzniesiona na planie prostokąta, składa się z piętrowego korpusu głównego, oraz  dwóch parterowych pawilonów z parterowymi łącznikami po jego obu stronach. Korpus posiada pośrodku elewacji wzdłużnych nieznaczne ryzality zwieńczone trójkątnymi szczytami. Ryzalit frontowy poprzedzał (obecnie nieistniejący) portyk złożony z czterech cieniutkich kręconych żeliwnych kolumienek dźwigających trójkątny drewniany szczyt. Przed ryzalitem ogrodowym znajduje się otwarty taras. Naroża elewacji ozdobiono boniowaniem. Pałac nakrywają dachy dwuspadowe, o szerokich okapach. Układ wnętrz jest dwutraktowy, z prostokątną sienią na osi, w której znajdują się schody prowadzące na pierwsze piętro. Przy rezydencji znajduje się oficyna, oranżeria, most i brama wjazdowa. Pałac otaczają pozostałości parku ze stawem i śladami złożenia regularnego.

Około 1930 roku majątek znajdował się w rękach Aleksandra Charzyńskiego. Po wojnie został przejęty przez skarb państwa i w 1946 roku mieściła się w tym budynku szkoła podstawowa, a od 1969 roku ośrodek zdrowia. Obecnie pałac, stanowiący własność prywatną, jest opuszczony. Widać że właściciel rozpoczął remont, ale go nie dokończył.

Nacpolsk jest położony 15 km na południowy-zachód od Płońska, przy drodze nr 50 do Wyszogrodu. Pałac znajduje się w centrum wsi, po wschodniej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w maju 2018 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Boczne wejście

  • Elewacja parkowa

  • Elewacja parkowa

  • Elewacja parkowa z oficyną

  • Oficyna

  • Staw przed fasadą

  • Wnętrze

  • Wnętrze